Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

2007–2008 Öğretim Yılında Yatay Geçiş Başvuruları kabul Edilen Öğrencilerden Kayıt Sırasında İstenecek Belgeler ve Yapılacak İşlemlerKAYIT TARİHLERİ:
Asiller        06–07 Eylül 2007

Yedekler   10–11  Eylül 2007


1. Öğrencinin girdiği yıldaki ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi onaylı sureti.


2. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği. (Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği kabul edilmeyecektir.)


3. İkametgahı ile ilgili beyanı.


4. Öğrenci Katkı payını/öğrenim ücretini (Yatırılacak miktar öğrenciye kayıt sırasında bildirilecektir.) gündüz öğretim öğrencileri için yatıracakları katkı payı Akbank Mersin Üniversitesi Şubesi 956–772, ikinci öğretim öğrencilerin için öğrenim ücreti 956–773 nolu hesaba yatacaktır.


5. Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi alan öğrenciler katkı kredisi aldıklarını kayıt sırasında belgelemeleri gerekmektedir.


7. Öğrenci kılavuzu, yönetmelik kitapçığı ve kimlik bedeli olan 50,00 YTL nın yatırıldığına dair banka dekontu (T.C. Ziraat Bankası Mersin Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin Mersin Merkez Şubesi 35134124 numaralı hesabına yatırılacaktır.)


KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR


1. Kayıt için öğrencinin bizzat başvurması gerekmektedir.


2. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.


3. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler herhangi bir hak iddia edemez.

 


  • 2007-09-07 06:50:47
  • 6701