Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Dondurulmuş Ürün Alımı


Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca aşağıda yazılı hizmet/mal/malzemeler satın alınacaktır. Teklif Mektubu aşağıdadır. Teklifler Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına kapalı zarf içinde teslim edilecektir.

  • 2020-05-22 16:14:11
  • 67

Actual Announcements