Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Baharat Alımı İşi


Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca aşağıda yazılı hizmet/mal/malzemeler satın alınacaktır. Teklif Mektubu aşağıdadır. Teklifler Mersin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına kapalı zarf içinde teslim edilecektir.
  • 2020-05-22 14:36:52
  • 70

Actual Announcements